Förvaltning-Service

Från oktober 2002 till juni 2005 förvaltade LAC:s förvaltningsservice Nordekens 280 lägenheter i Johannedal. Sedan juni 2005 har förvaltningensservice förvaltat Sköns hem bostädernas bestånd på Finstavägen 26-34 ca 180 lägenheter, där även ett seniorboende finns, samt sedan maj 2007 ytterligare 420 lägenheter åt Sköns Bostäder. LAC svarar för reception och felanmälan samt med personal för drift och underhållsarbeten. Detta ger även övriga boende i området med egna fastigheter en chans till hjälp och stöd bland snöskottning, gräsklippning samt reparationsarbeten.

LAC har såväl personal och maskiner som kunnande. Vi har även utbildad snickare med våtrumsbehörighet samt ett stort kontaktnät till dom flesta befintliga hantverksgrupper.