Vi kallar till styrelsemöte 25/5 kl 17:30 
Alla medlemmar är välkomna! 
Vi kommer att hålla till på LAC 

Välkommen!