Vd

Kari Lehto

Administration

Kari Lehto

Kvalitets - och miljösamordnare

Camilla Hallin

Projekt

Sandra Lindström

Städ

Camilla Hallin

Förvaltning

Kenneth Söderberg    

Fritidsgård

Joanna Söderberg

Bad

Kari Lehto

Förvaltningsadministration

Catarina Olofsson