Om oss

Ljusta Aktivitet Centrum (LAC) bildades 1990 som en politiskt oberoende och fristående ekonomisk förening med målsättning att värna om boendemiljö och service inom Sundsvall Norra, samt utveckling av området. LAC styrs idag av en styrelse bestående av representanter för Kommunstyrelsen, Sköns församling, SAP, Skolan samt de boende i området.

§1 Föreningen vars firma är ”Ljusta Aktivitet Centrum” har tilländamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att bedriva boendeservice inom området omfattande tidigare Skön Köping samt, vad beträffas Botjänst, även Alnö. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna. LAC´s verksamhet är i huvudsak baserad på närhetsprincipen med utpräglad boendeservice baserad på kvalitet och mångfald. LAC är även referensgrupp i frågor som rör området och påverkar dess verksamhet, boende och utveckling.