Attention

Publicerad den 5 maj 2015

Idag startar ett nytt och spännande samarbete med Attention Timrå-Sundsvall. 
VI kommer att under Tisdagar föra verksamhet tillsammans med Attention i våra lokaler och detta  innebär till en början att vår ordinarie verksamhet uteblir på Tisdagar.

Det är viktigt för oss på LAC att Attentions målgrupp känner sig trygga här hos oss därför har vi tagit detta beslut.


Om Attention

Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom – OCD.Även relaterade tillstånd till exempel dyslexi och språkstörningar kan ses som neuropsykiatriska. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser.

Genom att påverka intressepolitiskt och via kunskapsspridning arbetar föreningen för att de barn, ungdomar och vuxna som har neuropsykiatriska diagnoser ska:

  • Bemötas utifrån kunskap och med respekt
  • Få funktionella stödinsatser som kompenserar uppkomna funktionshinder.
  • Ges möjlighet att använda sig av sina inneboende resurser.

Tillsammans
Tillsammans kan vi kämpa för att livssituationen ska förbättras för personer med neuropsykiatriska diagnoser och deras familjer.

Vi som engagerar oss inom Attention är:

  • anhöriga
  • personer med egna diagnoser
  • yrkesverksamma

Attention Sundsvall–Timrå finns till för att vi som har och berörs av neuropsykiatriska diagnoser ska finna varandra (kopierat från attentions hemsida).


För mer information om attention besök gärna deras deras hemsida http://attention.begeno.se/


Vi hälsar Attention varmt välkomna!